Diplomatiek Bureau van België in Caracas
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor Extra-Schengen-vliegreizen naar België "Public Health Passenger Locator Form"

Elke passagier van een Extra-Schengen-vlucht naar België is verplicht het formulier "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug. Het formulier vindt u op deze website.

 

Visum voor België

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken (externe link).

Het Diplomatiek Bureau ontvangt geen visumaanvragen.

 
VISA KORTE DUUR

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Caracas behandelt alle Schengenvisumaanvragen C (kort verblijf, tot 90 dagen maximum in een periode van 180 dagen) vanwege residenten in Venezuela voor een verblijf in België. U kunt alle informatie in detail terugvinden op de webpagina http://venezuela.nlambassade.org (externe link) Gelieve uw visumaanvraag te richten aan de Nederlandse Ambassade:

Visumloket: maandag en dinsdag van 8u00u tot 12u00 
E-mail: car-ca@minbuza.nl (link stuurt een e-mail)
Telefoon: (+58) 212 2769300

 
VISA LANGE DUUR

De Ambassade van België in Bogotá, Colombia, behandelt alle visumaanvragen D voor lang verblijf (studies, werk, gezinshereniging) vanwege residenten in Venezuela voor een verblijf in België. U kunt alle informatie in detail terugvinden op de pagina “Visas para Bélgica” van de website http://colombia.diplomatie.belgium.be/es (This hyperlink opens a new window).

Gelieve verzoeken om inlichtingen te richten aan Bogota.Visa@diplobel.fed.be (link stuurt een e-mail).